Forum


  1.Ibu merupakan orang yang sangat rapat dengan kita. Berdasarkan video, sila nyatakan cara yang boleh anda lakukan untuk menghargai ibu anda.

No comments:

Post a Comment